The Mass Rock

Mural commemorating repression of Catholicism and use of mass rocks as secret locations c. 1650-1800 under and after Cromwell. Ardoyne Avenue, Ard Eoin/Ardoyne.

text: X00067 is í an charraig seo ionad adhartha ar náithreacha áit ar cothaiodh an creideamh do na glúnta a bhí le teacht